ดำเนินการอย่างไรให้ปลอดภัย ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สารเคมี

หนังสือเล่มนี้จึงเป็น การเรียนรู้เกี่ยวกับ การประเมิน ความเสี่ยง เรามาร่วมกันคิดถึงวิธีการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกันเถอะ

อ่านเอกสารออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร

มารู้จักกับ PRTR กันเถอะ

ระบบการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อมทั้ง อากาศ ดิน หรือ น้ำ เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป

อ่านเอกสารออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร