ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR)  
 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการใน กทม. และปริมณฑล รวมถึงฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา

เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โดยลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ http://www.diw.go.th/regis-air/default.asp

รับจำนวนจำกัด!!!