Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เอกสารเผยแพร่  
  แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา PRTR สมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2018
  กำหนดการสัมมนาและแผนที่สัมมนา PRTR โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2561
  แบบตอบรับ สัมมนา PRTR จังหวัดระยอง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดการและแผนที่สัมมนา PRTR โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  agenda & map seminar PRTR 24 NOV 2017
  แบบตอบรับสัมมนา ชลบุรี 14-15 ธ.ค.60
  คู่มือการสื่อสารความเป็นอันตรายสารเคมีและวัตถุอันตรายให้แก่ภาคประชาชน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
  ความรู้เกี่ยวกับ สารเคมี และ ความเสี่ยง สำหรับประชาชน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
  มาทำความรู้จักกับ PRTR กันเถอะ
  การคำนวณการปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
  แนวทางการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
  คู่มือ อุตสาหกรรมยาง
  แบบสำรวจสารเคมีโรงพยาบาล (EXCEL) 2559
  แบบสำรวจสารเคมีโรงพยาบาล (Word) 2559
  ข้อมูล PRTR จ.ระยอง 2556 (ปรับปรุง กย 58)
  มลพิษจากบ้านเรือน/ชุมชน จ.ระยอง 2556
  มลพิษจากโรงพยาบาล จ.ระยอง 2556
  มลพิษจากการก่อสร้าง จ.ระยอง 2556
  มลพิษจากภาคการเกษตร จังหวัดระยอง 2556
  มลพิษจากโรงเรียน จ ระยอง 2556
  มลพิษจากยานพาหนะ จ.ระยอง 2556
  มลพิษจากคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง จ.ระยอง 2556
  มลพิษจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จ ระยอง 2556
  มลพิษจากโรงงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์ (SME) จ.ระยอง 2556
  มลพิษจากโรงงาน จ.ระยอง 2556
  แผนนำร่อง PRTR จังหวัดระยอง 2556
  ข้อมูล PRTR จ ระยอง (Excel)
  ไฟล์ PRTR
 เอกสารบรรยาย  
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากแท็งก์
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย
  บรรยาย ระยอง พื้นฐานการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ
  บรรยาย ระยอง ภาพรวมของระบบ PRTR
  บรรยาย ระยอง โรงกลั่น
  บรรยาย ระยอง โรงงงานกำจัดของเสีย (used oil & landfill)
  บรรยาย ระยอง โรงงานบำบัดน้ำเสียและเตาเผา
  บรรยาย ระยอง โรงไฟฟ้าและหม้อไอน้ำ
  บรรยาย ระยอง วิธีการรายงานผ่านเว็บไซต์
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม เคมีและปิโตรเคมี
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม ผลิตภันฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม ยาง
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม ยานยนต์
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรมพลาสติก
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรมโลหะ และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
 คู่มือ  
  คู่มือ การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  คู่มือ คาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ
  คู่มือ การคำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
  คู่มือ การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
  คู่มือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  คู่มือ อุตสาหกรรมพลาสติก
  คู่มือ อุตสาหกรรมไฟฟ้า
  คู่มือ อุตสาหกรรมไม้ (1)
  คู่มือ อุตสาหกรรมไม้ (2)
  คู่มือ อุตสาหกรรมยานยนต์
  คู่มือ อุตสาหกรรมโลหะ (1)
  คู่มือ อุตสาหกรรมโลหะ (2)
  คู่มือ อุตสาหรรมโรงกลั่นน้ำมัน
  คู่มือ อุตสาหกรรมยาง
 กฎระเบียบฯ  
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  การนิคมอุตสาหกรรม
  กรมควบคุมมลพิษ
  JICA Thailand Office
  โครงการ JICA PRTR