Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ที่นี่
   

แบบสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จังหวัดระยอง สมุทรปราการ และ ชลบุรี

   
 
  ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ที่นี่ (22/01/2561)
  ขอเชิญสัมมนา"โครงการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย" วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ (24/11/2560)
  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) (23/05/2560)
  สัมมนาโครงการนำร่องจัดทำ PRTR จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 (15/01/2560)
  สัมมนาโครงการ JICA PRTR ในเดือน มิถุนายน 2558 (19/05/2558)
  รายงานข้อมูล PRTR ผ่าน website กรมโรงงานอุตสาหกรรม (02/06/2557)
  ความคืบหน้าโครงการ JICA PRTR (28/05/2557)
  คพ จัดฝึกอบรมการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ (24/01/2557)
 เอกสารเผยแพร่  
  แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา PRTR สมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2018
  กำหนดการสัมมนาและแผนที่สัมมนา PRTR โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ 20 ธันวาคม 2561
  แบบตอบรับ สัมมนา PRTR จังหวัดระยอง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดการและแผนที่สัมมนา PRTR โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  agenda & map seminar PRTR 24 NOV 2017
  แบบตอบรับสัมมนา ชลบุรี 14-15 ธ.ค.60
  คู่มือการสื่อสารความเป็นอันตรายสารเคมีและวัตถุอันตรายให้แก่ภาคประชาชน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
  ความรู้เกี่ยวกับ สารเคมี และ ความเสี่ยง สำหรับประชาชน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
  มาทำความรู้จักกับ PRTR กันเถอะ
  การคำนวณการปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
  เพิ่มเติม...
 เอกสารบรรยาย  
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากแท็งก์
  บรรยาย ระยอง โปรแกรมคำนวณการปลดปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย
  บรรยาย ระยอง พื้นฐานการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ
  บรรยาย ระยอง ภาพรวมของระบบ PRTR
  บรรยาย ระยอง โรงกลั่น
  บรรยาย ระยอง โรงงงานกำจัดของเสีย (used oil & landfill)
  บรรยาย ระยอง โรงงานบำบัดน้ำเสียและเตาเผา
  บรรยาย ระยอง โรงไฟฟ้าและหม้อไอน้ำ
  บรรยาย ระยอง วิธีการรายงานผ่านเว็บไซต์
  บรรยาย ระยอง อุตสาหกรรม เคมีและปิโตรเคมี
  เพิ่มเติม...
 คู่มือ  
  คู่มือ การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  คู่มือ คาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ
  คู่มือ การคำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
  คู่มือ การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
  คู่มือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  คู่มือ อุตสาหกรรมพลาสติก
  คู่มือ อุตสาหกรรมไฟฟ้า
  คู่มือ อุตสาหกรรมไม้ (1)
  คู่มือ อุตสาหกรรมไม้ (2)
  คู่มือ อุตสาหกรรมยานยนต์
  เพิ่มเติม...
 กฎระเบียบฯ  
  เพิ่มเติม...
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  การนิคมอุตสาหกรรม
  กรมควบคุมมลพิษ
  JICA Thailand Office
  โครงการ JICA PRTR